شرکت فروشگاه های آزاد شاهد،این امکان را برای وارد کنندگان محصولات گوناگون فراهم کرده تا محصولات وارداتی با رعایت بالاترین استاندارها درفروشگاه های ورودی و خروجی عرضه گردد. لذا تامین کنندگان محترم می توانند ضمن تعامل با شرکت فروشگاه های آزاد شاهد، محصولات خود را عرضه نمایند.