تاریخچه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در بیست و سوم اسفند ماه سال ۱۳۵۹ نهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی تشکیل شد. درراستای یکی از وظایف بنیاد شهید جهت تأمین آینده اقتصادی فرزندان معزز شهدا، درسال ۱۳۶۳ «شرکت شاهد» تأسیس شد و این شرکت عهده دار رسالتی مقدس گردید. به جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، در سال ۱۳۶۴ اجازه تأسیس فروشگاه‌های آزاد مبادی ورودی و خروجی توسط هیأت محترم وزیران به بنیاد شهید اعلام، و اداره فروشگاه‌های آزاد به شرکت شاهد محول گردید. اولین فروشگاه در سال ۱۳۶۵در فرودگاه مهرآباد آغاز بکار نمود. مسئولیت اداره فروشگاه‌ها درسال ۱۳۷۴ به «شرکت بازرگانی شاهد» تفویض شد و در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد «شرکت فروشگاه‌های آزاد شاهد»، به عهده شرکت مذکور قرار گرفت.

مدیران عامل پیشین شرکت از بدو تاسیس
- آقای داریوش احمدی
- آقای محمد علی اصالت
- آقای داوود خلیق فرد
- آقای هوشنگ نصری- آقای داریوش احمدی
- آقای اسماعیل کاویانی
- آقای محمد حسن آزما
- آقای ابوالفضل برغمدی
- آقای موسی حامد
- آقای محمد اسفیدانی
-آقای حمید یزدانیان
-آقای رسول صمیمی