تاریخ خبر: 1400/01/06                ساعت : 15:22                                           نقل از : گروه WhatsApp 

دکتر یزدانیان مدیرعامل شرکت فروشگاه های آزاد شاهد:
در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، فروشگاه های آزاد شاهد در مبادی خروجی کشور با هدف توسعه صادرات تولیدات  کارخانجات داخلی، فعال خواهد شد.
یزدانیان افزود:
متاسفانه به دلیل‌ پاره ای سوء مدیریت ها، برخی از کارخانجات داخلی تعطیل و بسیاری نیز با حداقل ظرفیت کار می کنند. برای تولید حداکثری و تحقق شعار سال، صادرات تولیدات داخلی به بازار بزرگ چند صد میلیون نفری همسایگان ، راهگشا بوده و شرکت فروشگاه های آزاد شاهد بر اساس مصوبه ۲۰ تیرماه ۶۴ هیات وزیران و ماده ۴۵ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی،  امکان راه اندازی فروشگاه در مبادی خروجی کشور را داراست و از این ظرفیت ، حداکثر بهره برداری را در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.
یزدانیان گفت:
بر اساس محاسبات اقتصادی، هر یک‌میلیارد دلار صادرات، اشتغال ۱۰۰ هزار نفری در داخل کشور را در پی داشته و افزایش صادرات محصولات تولیدی که مازاد مصرف داخلی است، می تواند بهترین پشتیبانی از تولید باشد.
مدیرعامل شرکت فروشگاه های آزاد شاهد افزود:
در حال حاضر بیش از ۷۰ پایانه مرزی  در 
کشور داریم.